Новомосковськ. ЗЗСО № 1

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лініяВиховна робота

План заходів

 

 


 

 

Аналіз виховної роботи КЗЗСО  № 1 за 2017 – 2018 навчальний рік

У 2017-2018 н.р. вирішення завдань виховної роботи здійснювали за напрямами, які становлять цілісну систему: вивчення та формування індивідуальних особливостей учнів; заходи з охорони здоров’я учнів; робота з батьками; активізація навчальної діяльності учнів; ціннісне ставлення особистості до себе, сім’ї, родини, людей, праці, природи, мистецтва, суспільства та держави.

Планування та практичну реалізацію завдань виховної роботи проведено відповідно до нормативно-правових актів, а саме:

 • Законів України «про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі організації», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;
 • Указу Президента України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,
 • Наказу МОНмолодьспорту України «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (№ 1243 від 31 жовтня 2011 року); наказу МОН України від 25.11.2011 № 1358 Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10 2011 № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»; наказу МОН від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;
 • Конвенція про права дитини;
 • Комплексної Програми профілактики правопорушень;
 • Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки;

Виховна робота у школі була підпорядкована загальношкільній методичній проблемі «Розвиток  аналітичних умінь  та аналітичної культури вчителя – ефективний засіб підвищення навчально-виховного процесу».

У 2017-2018 н.р. учителі, класоводи й класні керівники, керівники гуртків та секцій працювали на ІІІ етапом виховної проблеми школи «Соціалізація особистості  громадянського суспільства в контексті  національно-патріотичного виховання»»

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові та заступниках: «Аналіз зайнятості учнів гуртковою роботою», «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах», «Про організацію роботи класоводів та класних керівників з дітьми соціально незахищених категорій: організація навчання, виховання та оздоровлення», «Про підсумки оздоровлення учнів», «Про проведення Місячника «Молодь за здоров’я» (листопад), «Аналіз  стану відвідування учнями школи навчальних занять за І сем. 2017-2018 н.р.»,  «Про спільну роботу класного керівника та психолога з учнями, схильними до правопорушень та їх батьками»,  «Про проведення місячника екологічного виховання», «Про організацію правовиховної роботи в школі»,  Аналіз відвіданих виховних заходів засвідчив, що виховна робота проводиться  на належному рівні, з використанням сучасних технологій виховання. Також чітко сплановано методичну роботу класних керівників. Засідання МО класних керівників проводилось 4 рази на рік, на яких розглядалися такі  питання виховної роботи: «Робота класного керівника з проблемними сім’ями», «Про впровадження та реалізацію форм та методів роботи з патріотичного виховання школярів», «Роль класного керівника у реалізації завдань виховної системи школи». Питання виховної роботи вивчалися протягом року і слухалися на нарадах при директорові. Протягом року адміністрацією школи з виховної роботи вивчалися такі питання: «Робота класних керівників з формування негативного ставлення учнів до шкідливих звичок», «Робота педагогічного колективу щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх», здійснена перевірка роботи гуртків, факультативів та курсів за вибором. За результатами перевірок по школі  видані накази.

Протягом 2017 – 2018 навчального року в школі були проведені такі місячники та тижні:

 • вересень: Місячник «Увага, діти на дорозі»;
 • листопад: Місячник «Молодь за  здоров’я;
 • лютий: Місячник громадянсько-правового виховання;
 • квітень: Місячник оборонно-масової роботи.
 • Тематичні декади та тижні:
 • тиждень Права (жовтень, грудень);
 • фізкультури і спорту;
 • тиждень української мови та літератури;
 • тиждень зарубіжної літератури;
 • тиждень англійської мови;
 • декада військово-патріотичного виховання (грудень);
 • тиждень екології;
 • тиждень книги.

Головна мета виховної діяльності школи – формувати морально-духовну життєво компетентну особистість, яка успішно само реалізується в суспільстві як громадянин, сім’янин, професіонал.

Пріоритетним у роботі з профілактики правопорушень стало упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій. Дієвою формою роботи з учнями й батьками є правова просвіта. Велика увага приділяється й профілактиці негативних явищ в учнівському та молодіжному середовищі

 У 2017-2018 н. р. тижні правових знань проводилися з 22 по 26 жовтня та з 3 по 8 грудня. Перший тиждень правових знань був приурочений до Міжнародного дня Організації Об’єднаних Націй (24 жовтня), а другий – до Всесвітнього дня прав людини.

 Традиційно у перший день тижня правових знань проводився конкурс учнівських плакатів з теми: «Права людини – найвизначніше досягнення людства». В конкурсі брали участь учні 5-11 класів. У рамках тижня відбулися виховні години,  правовий брейн-ринг, турнір правознавців, єдиний урок з теми: «Всесвітній день прав людини».

У школі працює Рада профілактики правопорушень, до складу якої входять учителі, учні, адміністрація школи, представники правохоронних органів. На засідання запрошуються як учні, так і їхні батьки.

Класні керівники постійно вивчають соціальне становище учнів, особливу увагу приділяючи роботі з сім’ями, які опинилися у СЖО, соціально незахищеним категоріям учнів, учням, схильних до правопорушень, дітям–сиротам. З ними систематично проводиться індивідуальна робота. У 2017-2018 н.р. систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів. Станом на 05.09.2017 року на обліку перебуває 63 дитини пільгових категорій, з них: 40 дітей із багатодітних родин,  3 дітей-інвалідів, 15 учнів напівсироти, 3 учнів, позбавлених батьківського піклування, 3 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. У 2017-2018 н.р. діти пільгових категорій безкоштовно відвідали міські свята, вистави, присвячені дню Святого Миколая, Новому року, отримали солодкі подарунки. Учениці 8 класу Котова Ольга та Софійчук Кристина відвідали губернаторську ялинку.

Систематично проводилися рейди, перевірки, забезпечувався постійний контроль за відвідуванням школи, рейди в мікрорайоні школи для виявлення учнів, які не відвідують школу без поважних причин.

Досвід реалізації виховної роботи в школі постійно висвітлюється у шкільній газеті «Зірка успіху».

У становленні системи виховної роботи школи важлива роль відводилася методичній роботі, у якій вагому роль відіграє ШМО класних керівників. Протягом навчального року було проведено 4 засідань методичних об’єднань класних керівників, на яких було розглянуто питання аналізу виховної роботи за попередній навчальний рік, ознайомлено вчителів із методичними новинками виховання, сплановано основні виховні заходи, проведено обмін досвідом щодо формування успішної особистості, роботи з батьками, превентивного та громадянського виховання, запобіганням шкідливих звичкам, виховання ціннісних ставлень учнів, ролі класного керівника в залученні батьків до співпраці зі школою. Зокрема на нарадах висвітлено питання «Аналіз планів виховної роботи класних керівників з учнями», «Робота класних керівників із сім’ями, які опинилися у СЖО». У лютому було проведено методичний місячник класного керівника на морально-етичну тему.

Виховна робота в класних колективах планувалася відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» і охоплювала заходи з організації роботи учнівського самоврядування, спортивно-масові, військово-патріотичні, роботу з правової освіти та правового виховання, із запобігання злочинності, правопорушенням, роботу з батьківською громадськістю, профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю.

У 2017-2018 н.р. взаємодія з батьками здійснювалася засобами просвітницької роботи (батьківські збори, всеобуч).

Кожним класним керівником розроблений план виховної роботи з учнями щодо профілактики злочинів та правопорушень серед дітей. Плани складені на підставі обґрунтованого аналізу стану роботи минулого навчального року з врахуванням допущених недоліків. До плану входить характеристика класного колективу, соціальний паспорт класу, заплановані виховні завдання та заходи щодо подолання проблем, запланована та проводиться індивідуальна робота з учнями. На кожний місяць розроблені відповідні заходи, тренінги, вікторини, правові ринги.

На кожну дитину, яка перебуває на внутрішньому обліку, заведені особові справи, в яких відображена робота класних керівників з дітьми, відображені проблеми дітей, намічені заходи на подолання проблем. В наявності облікові картки, характеристика на учня, акти про відвідування  сімей. Діти, які перебувають на внутрішньому обліку, залучені до позакласної роботи.

Відповідно до наказу по школі № 101 від 29.08.2017 «Про створення наркопосту і організацію його роботи», з метою попередження правопорушень, серед учнів та пропаганди здорового способу життя в школі створений та діє наркопост. Розроблений план роботи наркопосту. Проводяться зустрічі учнів з медичною сестрою Шепелєвою Г.О., лікарем-інфекціоністом  Дібровою Н.М., сектором дитячої ювенальної превенції.

Протягом 2017-2018 н.р. адміністрацією та класними керівниками проводилась систематична робота з сім’ями,  що опинились у складних життєвих обставинах. Ці сім’ї відвідувались адміністрацією школи, класними керівниками протягом навчального року.

У лютому спеціалістами служби у справах дітей Ковтун В.В., Ушкварок М.В. було здійснено перевірку стану виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У 2017-2018 н.р. педагогічному колективу потрібно посилити роботу з превентивного виховання. 

У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму протягом 2017-2018 н.р. у школі проводилися відповідні заходи. Викладався предмет «Основи здоров’я» (1-8 класи), проводились медичні огляди учнів, профілактичні бесіди, лекції та інші заходи, спрямовані на недопущення випадків травмування учнів та пропаганду здорового способу життя, Місячник «Увага! Діти на дорозі!», конкурси газет та малюнків, тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму, складалися маршрутні листи «Безпечна дорога додому» (1-5 кл.). Протягом 2017-2018 було зафіксовано 6 дитячих травм.

Мета громадянського виховання - сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Втілюючи його в життя, школярів залучали до роботи в органах учнівського самоврядування як у школі, так і в місті, а саме: вибори шкільного активу та органів учнівського самоврядування в класах; залучення до роботи в міській школі «Лідер», у міському дні самоврядування. На реалізацію громадянського виховання була спрямована система загальношкільних заходів: проведення Дня шкільної Конституції, щотижневі загальношкільні лінійки, день учнівського самоврядування, єдині уроки, робота в класних колективах. Хочеться відзначити роботу  кл. кер. Стокалюк В.В., Удод М.І., Бичівник А.В., Баланенко В.І., Грицай І.В..,Пилипенко Л.Г., Петранової Т.В, Пшенички В.В.

Одним з аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Реалізація даного аспекту у 2017-2018 н.р. здійснювалась через проведення різноманітних екскурсій по місцях бойової слави, шкільному  куточку бойової слави, міських музеїв,  У школі були організовані екскурсії до м. Львова, Яремче, у м. Дніпропетровськ, Полтава, Опішне, Київ.

Військово-патріотичне виховання покликане забезпечити морально-політичну і практичну підготовку щодо виконання обов'язку - захисту незалежної Батьківщини, військової служби у Збройних силах України. Головними завданнями є формування психологічних та морально-вольових якостей (стійкості, мужності, готовності до подвигу, самопожертви), особистісних поглядів на сучасні події; самовиховання і самопідготовка, спрямовані на оволодіння певними світоглядними знаннями і уявленнями, фізичний розвиток особистості. Для цього в школі проводили зустрічі з ветеранами праці та ІІ світової війни. Серед заходів військово-патріотичного напрямку слід відзначити свята «Нумо, хлопці» до Дня Збройних сил України, «Козачата» (1-4) , урочисте вручення приписних свідоцтв юнакам 11 класу, тематичні виховні години, єдині уроки, поздоровлення ветеранів та жителів мікрорайону зі святами, благодійні акції «Подарунок воїну АТО», «Солодощі воїну АТО», «Янгол-оберіг захиснику». Команда «Самарські козаки» посіла І місце у міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово -  патріотичної  гри «Сокіл» («Джура»)» Кер. Перцевий Ю.В.). та взяли участь у ІІ обласному етапі.

Трудове виховання спрямоване на формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря, свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства, готовності до життєдіяльності і праці в умовах ринкових відносин, формування в учнів розуміння загальних основ сучасного виробництва, вміння включатись у виробничі відносини, виховання дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств.

У рамках трудового виховання протягом року проводилися профорієнтаційні зустрічі учнів школи з працівниками державної служби зайнятості (11 кл. – Удод М.І.), проводилися зустрічі з представниками навчальних закладів України з лекціями, презентаціями та відеофільмами.

Метою напрямку "Формування здорового способу життя" є забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою і дотриманні режиму дня, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, утвердження здорового способу життя, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим; використання історичного національного досвіду здорового способу життя; формування рис лицарства і мужності, самовдосконалення тіла й духу. Система роботи включає в себе організацію шкільного режиму, дотримання у школі гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування, загартування, профілактичне медичне обстеження, пропаганда здорового способу життя і включення дітей у різні види спортивно-фізкультурної діяльності. З метою формування здорового способу життя та виховання здорового покоління у школі проводився «Тиждень фізкультури і спорту» (вересень).

Учні 1-4 класів творчо та цікаво презентували різні види спорту, брали участь у шкільних спортивних  змаганнях. Для учнів 2-4 кл. було організовано відвідування басейну (Бичівник А.В., Фурса В.М., Петранова Т.В., Стокалюк В.В.) .

Шкільна команда агітбригад «Молодь за здоров’я» посіла І місце у міському етапі (кер.Ревіна О.В.). Як недолік, слід зазначити, що декада «Молодь за здоров’я»  не була проведена (вч.Ведмідь Ю.А.).

У школі працює  інтелектуальний клуб «Що? Де? Коли?» (кер. Пилипенко Л.Г.).

Протягом року учні школи брали участь у різноманітних міських і обласних конкурсах і зайняли призові місця:

Конкурс малюнків «Україна – єдина країна»:

1.Котова Ольга – ІІ місце у номінації «Моє рідне місто»,

2. Пирогова Анастасія – І місце у номінації «Моє рідне місто»,

3. Стокалюк Марія – І місце у номінації «Мрію,щоб не було війни»

4.Мозуляка Дарина – І місце у номінації «Мрію,щоб не було війни»,

5.Петля Софія – ІІІ місце у номінації «Мрію,щоб не було війни»

6.Володіна Інна - - ІІ місце у номінації «Символи України»

7.Черняхович Софія – І місце у номінації «Символи України»

8.Петрущак Василіса – ІІ місце у номінації «Символи України»

Міські змагання зі спортивного туризму – ІІІ місце (Сисоєв К., Шульга Д., Сиворака І., Стельмашенко О., Бурдейна Д., Малишко В., Бойко Н., Банчукова І., Пирогова А.)

Міські змагання з футболу на приз  клубу «Шкіряний м’яч» - І місце (Гончаренко К., Немчук І., Хомутець О., Беспалько І., Ігнатов К.. Кравченко Д., Біленко І., Деркач Н., Ізотова Є., Некрасов Д.)

«На кращого майстра народних ремесел» - Петрущак Василіса – ІІІ місце у номінації «Петриківський розпис»

Конкурс дитячого малюнку «Різдвяні свята»

1. Пирогова Анастасія – 5-а кл, ІІІ місце у номінації «Графіка»

                     2. Володіна Інна – ІІ місце у номінації «Графіка»

Міський турнір «Що? Де?: Коли?» - ІІІ місце (Шрам О., Гатун А., Лисакова Є, Зосім Є, Стельмашенко О., Пилипенко М., Губа О.)

Міський етап 18 Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П.Яцика:

1.Ріпа Вероніка – ІІ місце

2.Котова Ольга – ІІ місце

3. Ігумнов Давид – ІІІ місце

4. Поцерковська Анна – ІІІ місце

5. Лобанова Влада – ІІІ місце

ІІ етап 8 Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.. Т.Шевченка:

1. Ріпа Вероніка- ІІІ місце

2. Романенко Арсеній – ІІІ місце

3. Лисакова Єлизавета – ІІІ місце

Конкурс юних літераторів, художників та композиторів «Собори наших душ»:

 1. Лобановій Владиславі – ІІІ місце у номінації «Поезія»
 2. Устименко Софії – ІІІ місце у номінації «Поезія»
 3. Матрос Вадиму – ІІІ місце у номінації «Поезія»
 4. Луганській-Глазуновій М.- ІІІ місце у номінації «Поезія»
 5. Лазуренко Софії – ІІІ місце у номінації «Образотворче мистецтво»
 6. Руденко Тетяні – ІІІ місце у номінації «Графіка»

       Конкурс агітбригад  «Молодь обирає здоров’я»- І місце

Конкурс екологічних агітбригад «Земля – наш спільний дім» - ІІ місце (Тккченко О., Журавель Є, Жуковський В., Болховець А., Коваленко М., Біленко О.)

Міський етап обласної фольклорно-етнографічної експедиції «Звичї, обряди та традиції мого краю»:  Пилипенко Микола у номінації «Кращі дослідники»

Міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» - Зосім Єва у номінації «З попелу забуття»

Міський етап Всеукраїнського конкурсу малюнків на олімпійську тематику – Пуріс Анастасія – ІІІ місце

Міський конкурс читців, присвяченого пам’яті Т.Г.Шевченка

1.Грицай Валерія  – ІІ місце

2.Череп Ксенія  – ІІ місце

  «Таланти Присамар'я - 2018»:

Вокальний ансамбль «Відлуння» - ІІ місце

Танцювальний колектив «Стиль» - І місце

Театр моди «ЕXTREME» - І місце

Шрам Олександра – І місце

Коваленко Маргарита – ІІ місце

Театр «Глобус» - ІІ місце

- Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»:

Петрущак Васіліса – ІІ місце номінація «Вироби із солоного тіста»

Череп Ксенія  - ІІ місце у номінації «В’язання гачком»

Глушаченко Олександр – ІІІ місце у номінації «Бісероплетіння»

Екологічне виховання реалізується через взаємозв’язок природи і суспільства і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи, почутті особистої причетності до збереження природних багатств,  відповідальності за них, здатності особистості гармонійно співіснувати з природою, активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи. Саме для реалізації  цього напрямку були розроблені  такі заходи: озеленення шкільної території, участь у щорічному конкурсі «Школа – мій рідний дім», в школі проводяться чисті четверги, під час яких прибирається шкільна територія, тиждень екології. Шкільна агітбригада (кер.Ревіна О.В.) посіла ІІ місце  у міських змаганнях екобригад. Але робота у цьому напрямку виховання проводиться не в повному обсязі. Міністерство екології ( учитель-консультант Ведмідь Ю.А.) не в системі проводить рейди по озелененню класних кімнат, пришкільних ділянок, своєчасно не аналізується учителем біології Ведмідь Ю.А. участь класних колективів у заходах екологічного спрямування.

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків за інтересами. У 2017-2018 навчальному році у школі працювало 3 гуртки. У цих гуртках були задіяні 54 учнів.

 У минулому навчальному році школа тісно співпрацювала з музеєм ім. Калнишевського. Активно співпрацювали класоводи 2-А, 3-А, 3-Б, 4 класів.

Результати своєї діяльності гуртківці представили під час огляду-конкурсу дитячої творчості «Моє Придніпров’я», брали участь у шкільних заходах, міських спортивних змаганнях.

У минулому навчальному році продовжився  конкурс «Кращий клас». Протягом року проводилися різноманітні конкурси і на шкільній лінійці підводилися підсумки і класи отримували бонуси.  Слід відзначити, що така система заохочування активізувала роботу учнівського самоврядування. Переміг у конкурсі другий рік поспіль  9 клас (класний керівник Пилипенко Л.Г.

З 29 травня по 15 червня в школі працював пришкільний заклад відпочинку «Веселка», де діти мали змогу відпочити та проявити свої творчі здібності.

 

i frame