Новомосковськ. ЗЗСО № 1

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Річний звіт про діяльність закладу

Перспективна програма розвитку комунального закладу загальної середньої освіти №1 – загальноосвітнього закладу

І-ІІІ ступенів у рамках Концепції нової української школи ( 2018- 2023рр.)

 

 

 

 

 

Звіт адміністрації

за 2016-2017 навчальний рік

Навчально-виховний комплекс № 1  протягом 2016-2017 н.р. працював  над реалізацією національної програми «Освіта» інших державних програм  і концепцій освітньої області, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державних стандартів, а також керівних законодавчих актів і інструктивно-методичних документів.

На початок навчального року в закладі було 15 класів:

Ø  І ступінь – навчалося 204 учень у 8-ми класах;

Ø  ІІ  ступінь -  навчалося 143  учень у  5-ти  класах;

Ø  ІІІ ступінь -  навчалося 33  учнів у  2-х  класах.

Таким чином, у 15-ти класах навчалося 380 учня, середня наповнюваність класів складала 25 учнів.

Із 1 вересня минулого року по 29 травня  цього ро­ку із закладу вибуло 17 учнів, прибуло – 29 учнів. Всі учні вибули з об’єктивних причин.

Першокласників  зараховано 56 учнів, з них відві­дували дошкільні установи  48 дітей.

Із  випускників школи II ступеня вирішили продовжити навчання у школі 9 учнів. Всього до 10-го класу зараховано  15 учнів.

Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів:

·        контроль за відвідуванням занять;

·        індивідуальна робота з учнями та батьками;

·        робота Ради профілактики тощо.

Відповідно діючих вимог у школі організована робота з індивідуального навчання учнів. У 2016-2017  навчальному році за індивідуальними навчальними планами навчалося 3 учня: 2 з 1 вересня, 1 учень – з 22 жовтня. Підбір педагогічних кадрів, складання та виконання планів роботи та розкладу занять визначено відповідними наказами. Окремої уваги вимагає робота класних керівників та практичного психолога з учнями та батьками, залучення таких дітей до шкільного життя.

18 учнів закінчили школу  ІІІ ступеня в поточному році, з них 1-отримав срібну медаль «За високі досягнення у навчанні»,  48 учнів ( 12,6 %)  одержали за підсумками навчального року Похвальні листи за високі досягнення у навчанні. Якість знань учнів у 2016-2017 навчальному році складає 67 %. Є два учні (0,5%), які мають оцінки початкового рівня.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетом у початковій школі є розвиваючі функції.

Основна школа дає базову середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує до форм подальшого навчання. У поточному навчальному році проводився комплекс заходів щодо підготовчої роботи з учнями допрофільного 8-го та профільного 10-го класів:

·        робота психолога (діагностика) з виявлення нахилів підлітків;

·        вироблення шкільними методичними об’єднаннями пропозицій щодо планування курсів за вибором, факультативів у профільних і допрофільних класах;

·        анкетування учнів та батьків 7-го та 9-го класів з метою виявлення потреб  сімей у навчальних послугах;

·        батьківські збори  7-го, 9-го класів за участю заступника директора школи та практичного психолога.

Таким чином, у закладі створені умови допрофільної підготовки учнів 8-9 класів.  Формами організації допрофільної підготовки були курси за вибором «Практикум з правопису», «Основи журналістики» (вчителі Грицай І.В., Пилипенко Л.Г.).

Для реалізації у повному обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням анкетування учнів, побажань батьків у школі функціонує профіль «Українська філологія». Результати ЗНО 2017 року підтвердили високий рівень навчальних досягнень випускників з української мови.

Організація методичної роботи  НВК № 1 ґрунтувалася на глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.

Основними завданнями методичної роботи були:

1.     Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу шляхом:

v   здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

v   забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань загальної середньої освіти та охорони здоров’я і життя дітей;

v   забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-го класу до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;

v   максимального забезпечення учнів закладу необхідними підручниками і навчальними посібниками;

v   оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;

v   особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;

v   спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних навчальних комп’ютерних комплексів у навчальному процесі;

v   поширення кращого педагогічного досвіду педколективу;

2.     оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.

3.  Удосконалення системи національно-патріотичного  виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання: удосконалення системи поза навчальної діяльності школярів.

4.  Реалізація змісту нових освітніх стандартів.

5.  Формування інформаційно - навчального середовища .

6.  Впровадження сучасних інформаційно - комунікаційних технологій в навчально-виховний процес.

7.  Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності педагогів за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено структуру та форми методичної роботи. Працювали такі методичні підрозділи:

*  - ШМО : - вчителів початкових класів       (керівник Бичівник А.В., вчитель-методист);

 -  вчителів гуманітарного циклу (керівник Пшеничка В.В., вчитель-методист;

 - вчителів природничо-математичного циклу (керівник Удод М.І., старший вчитель;

-  класних керівників (керівник Казакова Г.А., вчитель-методист );

* - динамічні творчі групи;

* - молоді вчителі  Переверзова Ю.А., Ведмідь Ю.А. , Чигракова К.І. були залучені до роботи в міській школі молодого вчителя.

       Вчителі-методисти Пшеничка В.В. та Вершиніна І.В. успішно поєднували методичну діяльність в школі з керівництвом міськими методичними об’єднаннями.

          Шкільні методичні об’єднання працювали згідно планів.

          У 2016/2017 навчальному році розпочалась робота над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» на ІІ-му Організаційно-моделювальному етапі та шкільною науково-методичною проблемою «Розвиток аналітичних умінь та аналітичної культури вчителя – ефективний засіб підвищення навчально-виховного процесу».

          До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі. Вони були  керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходили предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи  вчителі результативно використовували  нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка).

 Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроків. Діяльність ШМО була сплановано на підставі річного плану роботи школи та перспективного плану розвитку над єдиною науково-методичною проблемою школи. Кожне з ШМО проводили по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів, зміни у навчальних програмах, впровадження Державних стандартів, підготовка і проведення олімпіад, педагогічних тижнів, майстер-класів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. 

Одним із пріоритетних напрямків у системі освіти є актуальні проблеми навчання й виховання обдарованих дітей та юнацтва.  Надзвичайно важливо створити сприятливе освітнє середовище для всебічного розкриття та реалізації здібних та обдарованих учнів школи, яке базується на психології успіху дитини. Домінантами в нашому навчальному закладі є культ знань, успіху. Створено чітку структуру пошуку і розвитку обдарованих і здібних дітей, розроблено схему роботи з обдарованими учнями.

 Дана робота неможлива без глибокого, наукового, психологічного, педагогічного супроводу.  Тому цілком природним є залучення кращих учителів навчального закладу до роботи з обдарованими та здібними учнями.

 Учні школи брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», природничому -  «Колосок», «Геліантус», фізичному - «Левеня»,  історичному   «Лелека», «Кришталева сова», конкурсі інформаційних технологій «Бобер»,  англійської мови – «Грінвіч», «Пазл»,   української мови – «Соняшник».

 Згідно з перспективним планом вивчення стану викладання навчальних предметів у 2016-2017 н. р. було вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів  з української мови, математики.

       У школі активно запроваджувалися інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи використовувала у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, рейтинг в оцінці роботи вчителя, нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.   

       Протягом 2016-2017 навчального року були  відвідані уроки в 1-х і  5-му класах з метою вивчення адаптації учнів до навчання в 1-му класі та в школі ІІ-го ступеню, в 4-х  класах – з метою вивчення проблем наступності між початковою та середньою ланками, уроки молодих та новопризначених вчителів з метою ознайомлення з методами роботи та надання методичної допомоги, уроки української мови в 10-11 класах з метою моніторингу впровадження профілю «Українська філологія».

      Слід відзначити системність і достатню результативність вихователів дошкільного підрозділу Сербіної Ю.О. та Несінової В.П., які забезпечують достатні і високі показники з усіх освітніх ліній. Діти дошкільного підрозділу приймали активну участь у творчому конкурсі «Пісенне коло», інтелектуальному конкурсі «Розумники та розумниці», спортивних змаганнях, де мали призові місця та відзнаки.

         У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками  школа була забезпечена на 100% на початок навчального року, але в жовтні звільнилася вчителька початкових класів. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

        Учителі школи, розуміючи вимоги  сучасного розвитку освіти, оновлювали зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, працювали над підвищенням  фахового рівня професійної підготовки, про що свідчать результати атестації.

     У 2016-2017 успішно пройшли атестацію: Чорна Наталія Йосипівна, директор НВК №1, вчитель російської мови та зарубіжної літератури – підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист»; Казакова Галина Анатоліївна, заступник директора з ВР, учитель української мови та літератури – підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та отримала педагогічне звання «учитель-методист»; Баланенко Вікторія Іванівна, учитель початкових класів – підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»; Грицай Ірина Вікторівна, учитель української мови та літератури - підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист», а як керівнику хореографічного гуртка присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист»; Усенко Ірина Сергіївна, учитель математики та інформатики підвищила кваліфікаційну категорію: «спеціаліст І категорії».

Курсова перепідготовка здійснювалася згідно з перспективним планом.  З  метою поліпшення педагогічної майстерності у 2016-2017 н.р.   курсову перепідготовку пройшли  3 учителя школи. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен учитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на педраді та на засіданнях  шкільних методичних об’єднань. 

Із питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України (зокрема вимог Інструкції з ведення класних журналів) адміністрація закладу проводила виробничі наради, наради при директорові,  співбесіди з окремими вчителями, що дало змогу працівникам школи  в цілому дотримуватися всіх пунктів трудового розпорядку школи, виконання навчальних програм, створення належної робочої атмосфери, здорового психологічного мікроклімату, дотримання норм педагогічної етики. Широко застосовуються різні форми мотивації та стимулювання педпрацівників.

         Основні напрями виховання в школі сплановані на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки , молоді і спорту України від 31.10.2011 №1243, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, листа Міністерства освіти і науки від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493

         Педагогічний колектив працював над проблемним питанням з виховної роботи: «Соціалізація особистості громадянського суспільства в контексті національно-патріотичного виховання».

         Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого травматизму у 2016-2017 н.р. мала такі складові, як викладання предмету «Основи здоров'я» (1-9 класи), організація систематичних медичних оглядів учнів та педагогічних працівників; проведення усіх видів інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового способу життя, тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій для учнів школи та їх батьків із залученням представників лікувальних установ, ДАЇ; висвітлення питання профілактики дитячого травматизму на батьківських зборах.

         Протягом року робота з профілактики усіх видів дитячого травматизму знайшла своє відображення у проведенні таких виховних заходів, як проведення місячника „Увага! Діти на дорозі!", місячника охорони праці, тижня безпеки життєдіяльності, тижня профілактики дорожньо-транспортного травматизму, днів безпеки життєдіяльності напередодні канікул, дня цивільного захисту з відпрацюванням шляхів евакуації на випадок надзвичайної ситуації.

         Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму, проходили конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнку «Мій друг світлофор», плакату «Безпечний рух -- запорука життя», конкурс малюнків та плакатів за темою «Обережно! Вогонь!», виступ агітбригади з правил дорожнього руху. В кожному навчальному кабінеті в наявності інструкції з техніки безпеки, правил безпечної поведінки учнів під час перебування в кабінеті, куточок з профілактики всіх видів дитячого травматизму серед дітей. Загальношкільні стенди з протипожежної безпеки, правил дорожнього руху, санітарії використовувались протягом 2016-2017 н.р. як наглядно-агітаційні матеріали, необхідні у профілактичній роботі з попередження всіх видів дитячого травматизму.

У 2016-2017 н.р. робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641.) Згідно плану в школі проводили зустрічі з ветеранами праці та ІІ світової війни. Серед заходів військово-патріотичного напрямку слід відзначити свята «Нумо, хлопці» до Дня Збройних сил України, «Козачата» (1-4) , урочисте вручення приписних свідоцтв юнакам 11 класу, тематичні виховні години, єдині уроки, поздоровлення ветеранів та жителів мікрорайону зі святами, благодійні акції «Подарунок воїну АТО», «Солодощі воїну АТО». Команда «Самарські козаки» посіла ІІ місце у міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово -  патріотичної  гри «Сокіл» («Джура»)» Кер. Перцевий Ю.В.).

Робота з соціального захисту учнів у 2016-2017 н.р. знайшла відображення в ряді проведених заходів. Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносилися кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів.                                                                     Станом на 05.09.2016 року на обліку перебуває 63 дитини пільгових категорій, з них: 38 дітей із багатодітних родин,  4 дітей-інвалідів, 14 учнів напівсироти, 4 учнів, позбавлених батьківського піклування, 3 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. У 2016-2017 н.р. діти пільгових категорій безкоштовно відвідали міські свята, вистави, присвячені дню Святого Миколая, Новому року, отримали солодкі подарунки. Учениця 7 класу Котова Ольга відвідала губернаторську ялинку.

Улітку 2017 року у пришкільному таборі  «Веселка» відпочило 160 учні, з них 80 пільгових категорій за рахунок бюджетних коштів.

Свої здібності учні розвивають у таких шкільних гуртках:  вокальний, кульова срільба, театр моди, театральний.

Заняттями в шкільних гуртках охоплено 85 учнів, що становить 22% від загальної кількості учнів школи.

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних декад та тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі. Плідною була масова та суспільно – корисна робота гуртків. Успішно виступили всі гуртки на щорічному огляді-конкурсі «Моє Придніпров’я» ,посівши в усіх заявлених номінаціях призові місця:

- вокальний ансамбль «Відлуння» - І місце;

- танцювальний колектив  «Стиль» - І місце;

- театральна студія  «Глобус» - І місце;

- театр  «ЕКСТРЕМ» - І місце.

 Зразковий художній колектив «Сяйво» (кер. Грицай І.В.)  у травні 2017 року провів благодійний концерт для збору коштів учням, чиї батьки є учасниками АТО.

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2016-2017 н.р. була побудована відповідно до правоустановчих документів, які висвітлюють цей напрямок роботи, указів Президента України, програм правової освіти населення, і проводилась згідно з планом спільних заходів НВК № 1, служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей.

Протягом  навчального року працювала Рада профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, яка проводила роботу з учнями, схильними до порушень внутрішньошкільної дисципліни, проводила заходи щодо запобігання негативних проявів у підлітковому середовищі, проводились зустрічі учнів школи з представниками ССД, КМСД, дільничним інспектором, представниками правоохоронних  працівників.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх, нарадах при директорові, заступникові з виховної роботи, засіданнях м/о класних керівників.

Станом на 01.06.2017 року на обліку в ССД не перебувають сім’ї , що опинились у складних життєвих обставинах.

Станом на 01.06.2017 року в школі 3 учні, які перебувають на внутрішньошкільному обліку .

Станом на 01.06.2017 року у НВК № 1 навчаються  10 учнів з родин переселенців.

Протягом 2016-2017 н.р. адміністрацією та класними керівниками проводилась систематична робота як  з батьками, так і з  дітьми родин вимушених переселенців. Протягом навчального року ці сім’ї відвідувались практичним психологом, класними керівниками. З боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням цими дітьми навчальних занять, проводилась індивідуальна робота.

Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У за­кладі створено умови для роботи і навчання.

Усі навчальні кабінети відповідають  санітарно-гігієнічним нормам та нормам ТБ.

Формування позабюджетного фонду закладу складалося з добровільних батьківських внесків, які використовувалися на поточний ремонт, обслуговування організаційної техніки, канцелярських товарів.

 

Цілі й задачі школи  на  новий  навчальний рік

Завдання методичної служби на 2017-2018 навчальний рік:

 

1.     Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу шляхом:

v  забезпечення потреб у професійному зростанні педагогічних, керівних кадрів в міжатестаційний період відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства;

v організаційно-методичний супровід мережевої взаємодії в системі методичної роботи в умовах єдиного інформаційного освітнього простору;

v підвищення якості знань учнів шляхом упровадження компетентісного підходу;

v здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

v управління якістю освіти на основі даних моніторингу освітньої діяльності, внутрішкільної методичної роботи;

v створення умов для ефективної взаємодії та наступності між усіма ланками;

v використання інноваційних педагогічних технологій для розвитку позитивної навчальної мотивації;

v впровадження інноваційних педагогічних технологій  у навчально-виховний процес, активне використання інформаційних технологій як сучасного ресурсу для підвищення якості освіти;

v широке залучення талановитих та обдарованих учнів до участі в інтелектуальних, творчих конкурсах різних форм і спрямування;

v впровадження трирівневої інтегрованої моделі психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

v продовження роботи в межах інноваційних проектів, зокрема, «КУРС: Освіта», «Електронна атестація» та ін.

v робота над ІІІ-м етапом (практичним) обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;

v  забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань загальної середньої освіти та охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;

v  забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;

v  максимального забезпечення учнів закладу необхідними підручниками і навчальними посібниками;

v  особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;

v  впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини;

v спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних навчальних комп’ютерних комплексів у навчальному процесі;

v  вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду;

 оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.

v Удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання, удосконалення системи позанавчальної діяльності школярів.

v Реалізація змісту нових освітніх стандартів.

v Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності педагогів за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

 

Мета та завдання виховної роботи  школи на 2017-18 н.р.

          Мета виховної роботи школи: формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо – естетичної, трудової та екологічної культури, набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості.

         Враховуючи результати аналізу виховної роботи школи за 2015-16 н.р. та виходячи з мети у виховному плані роботи школи на наступний рік передбачено розв’язати такі завдання:

-            сприяти набуттю учнями патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів

-            виховувати повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки;

-            реалізовувати сучасну державну політику в галузі освіти;

-            моделювати умови максимально наближених до майбутнього життя вихованців початкової школи, стимулювання процесів набуття особистісних ресурсів за рахунок проблемного насичення найближчого оточення;

-            педагогам школи визначити головним критерієм ефективності освітнього процесу високу ресурсозабезпеченість вихованців для свідомої побудови власного життя;

-            сприяти розвитку  дитини як основи для становлення національносвідомої особистості, здатної до життєтворчості;

-            забезпечувати оптимальні умови для підвищення професійної майстерності вчителів;

-            вдосконалювати позаурочну роботу з розвитку особистісних здібностей учнів шляхом системи гурткової роботи;

-            залучати учнів до участі в управлінні шкільними справами через  організацію колективно-творчої діяльності;

-            удосконалювати систему роботи з обдарованими дітьми;

-            разом із органами внутрішніх справ, службою в справах неповнолітніх, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

-            здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення й захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.