Новомосковськ. ЗЗСО № 1

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Моніторинг якості освіти

 

2016-2017 н. р.

У 2016-2017 н. р. робота шкільного колективу була спрямована на реалізацію єдиної методичної проблеми: «Розвиток аналітичних умінь, аналітичної культури вчителя – ефективний засіб підвищення рівня навчально-виховного процесу».

  Це був другий організаційно-моделювальний етап роботи нашої області над науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

 Розв’язання проблем та завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягти певних результатів.

 З аналізу підсумків 2016 – 2017 навчального року випливає, що педагогічний колектив в процесі своєї діяльності в основному реалізував поставлені на початку навчального року завдання в справі навчання і виховання дітей. На кінець навчального року мали такі навчальні досягнення:

·        1 – 3 бали           -   2     (0,5 %) учні;

·        7 – 12 балів        -  219 (67%)  учнів;

·        10 – 12 балів      -  48   (12,6%) учнів.

Учень 4-А класу, Гайда Іван, не атестований та оставлений на другий рік на підставі заяви матері.

    Слід відзначити досягнення учнів нашої школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад :

·        з української мови та літератури:

ІІІ місце - Грицай Валерія, 8 кл. (вч. Пилипенко Л.Г.)
ІІІ місце - Череп Ксенія, (вч. Грицай І.В.)

·        із російської мови та літератури:

І місце - Лискова Елизавета, 8 кл. (вч. Чорна Н.Й.)

ІІ місце - Козловська Єлизавета,11 кл. (вч. Пшеничка В.В.)

ІІІ місце - Череп Ксенія, 9 кл. (вч. Чорна Н.Й.)

·        з біології:

І місце – Зосім Єва, 8 кл. (вч. Ведмідь Ю.А.)

ІІІ місце – Самофал Крістіна,11 кл. (вч. Ведмідь Ю.А.)

·        з хімії:

ІІІ місце – Петухова Олена, 9 кл. (вч. Вершиніна І.В.)

ІІІ місце – Самофал Крістіна,11 кл. (вч. Вершиніна І.В.)

         З інших предметів жодного призера школа не має, що є свідченням   недостатньої роботи вчителів з розвитку здібностей та інтересів, індивідуальної роботи.

Учениця 9 класу Петухова Олена брала  участь  в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в ДВ МАН, секція «Математика» (кер. Усенко І.С.), а учениця 10 класу Лобанова Владислава брала  участь  в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в ДВ МАН, секція «Філологія» (кер. Пилипенко Л.Г.) . 

   Вчителі Удод М.І.,  Ведмідь Ю.А., Усенко І.С., Токовенко В.М., Грицай І.В., Казакова Г.А., Пилипенко Л.Г., Ямкова В.В., Білокриницька Т.І. організували дітей на участь у Всеукраїнських іграх «Колосок», «Геліантус», «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», «Грінвіч»,  «Бобер», «Sunflower».

Педагогічний колектив школи в минулому навчальному році продовжував роботу по озброєнню учнів самоосвітніми навичками.   Аналіз відвіданих відкритих та робочих уроків показує, що більшість вчителів надає цьому питанню важливу роль. Але результати річних контрольних робіт дають підставу констатувати, що частина учнів не володіє прийомами навчання та мислення. Це свідчить про відсутність послідовності, системи у цій роботі. І хоча ми вже можемо дати хороший урок із застосуванням нових технологій, але у більшості вчителів відсутня система дидактичного матеріалу, яка саме вчить учня вчитися. Не працюють пам’ятки, алгоритми, а тому «середньому» учню вчитися дуже важко. Адреси позитивного досвіду в нашій школі: це, насамперед, директор школи, вчитель російської мови, зарубіжної літератури Чорна Н.Й., вчитель історії та права Білокриницька Т.І., керівник театральної студії Ревіна О.В., вчитель російської мови, зарубіжної літератури Пшеничка В.В., вчитель англійської мови Ямкова В.В., вчителі української мови та літератури Грицай І.В., Казакова Г.А. і Пилипенко Л.Г., вчителі початкових класів Петранова Т.В. і Бичивник А.В., вчитель хімії Вершиніна І.В., вчитель географії Удод М.І.

Забезпечення обов’язкової освіти

На початок минулого навчального року в школі навчалось 368 учнів, з них дівчаток 168, що становить 47,5 %. Було укомплектовано 15 класів із середньою наповнюваністю 25 учнів. З 1 вересня 2016 року по 30 травня 2017 року із школи вибуло 17 учнів. В основному це  пов’язано зі зміною місця проживання та перехід до інших навчальних закладів міста.

Плинність учнів становить 8%. З цього приводу слід звернути увагу на дотримання єдності педагогічних вимог, підтримання належної дисципліни на уроках, недопустимості пасивності учнів на уроках, продуманої диференціації, зацікавлення учнів предметом через позакласну роботу – предметні тижні, гуртки, факультативи, курси за вибором, роботу з обдарованими учнями.

 Прибуло за звітний період до закладу 29 учнів.

 56 дітей стали учнями першого класу нашої школи.  

Вступило до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 11 випускники, в т.ч.  на бюджетну форму навчання - 4 учнів (22%), а на контрактну форму навчання - 7 учнів (39%) і один учень до вищої школи іншої країни (6%).

Результативність навчально-виховного процесу.

Якість навчальних досягнень учнів за минулий 2016-2017 навчальний рік становить 67 % від загальної кількості учнів 2-11 класів. Нижче від загально шкільного показника якості закінчили навчальний рік учні таких класів: 5 (56%), 6 (63 %), 8 (55%), 10 (53%). Значно низька якість навчання учнів 7 (45%), 9 (46%).

 Показник найвищої якості навчальних досягнень з предметів мають учні початкової школи: 2-А класу (87%, Бичівник А.В.), 2-Б класу (80%), 3-А класу (81% Баланенко В.І.), 3-Б класу (96%, ПереверзоваЮ.А.), 4-А класу (77%, Петранова Т.В.), 4-Б класу (83%,  Стокалюк В.В).

Учнів високого рівня навчальних досягнень по школі – 45, за ступенями: І ступінь  - 33 – 23%, ІІ ступінь – 14 – 9,8%, ІІІ ступінь – 1– 3%.

Учнів, що мають 7-12 балів за результатами навчального року – 219 (67%), з них в школі І ступеню – 124 (56%), в основній школі – 76 (35%), у старшій школі – 19 (9%). Ця цифра могла бути значно вищою, якби своєчасно проводилась коригуюча робота з учнями, що мають навчальні досягнення з 1-го чи 2-х предметів середнього рівня. А таких учнів є по кілька в кожному класі.

Результати державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання цього року

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 №889 «Деякі питання проведення в 2017 році ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 20.10.2016 №1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696, від 30.12.2014 №1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», спільного наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоровя України від 01.02.2013 №72/78 «Про затвердження інструкції про звільнення від проходження ДПА учнів ЗНЗ за станом здоров’я», наказів Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 №306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», від 07.02.2012 №115 «Про внесення змін до положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до наступного класу», від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Управління освіти виконкому Новомосковської міської ради від 10.04.2017 №133, відповідного наказу по НВК №1 від 13.04.17 №39 та з метою організованого проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017 навчальному році.

З метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 11 класу вимогам Державного стандарту з 23.05.2017р. по 16.06. 2017 р. була проведена державна підсумкова атестація в 11 класі  з української мови, математики (за вибором), історії (за вибором), англійської мови, географії, фізики, хімії, біології у формі ЗНО у пунктах проходження тестування м. Дніпропетровська на атестат про повну загальну освіту.

Державну підсумкову атестацію проходило 18 випускників 11 класу. Всі учні 11 класу з’явились на державну підсумкову атестацію.

Узагальнені результати державної підсумкової атестації подані в таблиці:

предмет

Взяли участь

ПР

СР

ДР

ВР

1.      Українська мова та література

18

0

5

10

3

2.      Історія України

15

0

11

4

0

3.      Математика

8

0

6

2

0

4.      Фізика

2

1

1

0

0

5.      Хімія

1

0

0

1

0

6.      Біологія

7

0

5

2

0

7.      Географія

2

0

1

1

0

8.      Англійська мова

1

0

1

0

0

За даними таблиці видно, що учні 11-го класу були добре підготовлені до державної підсумкової атестації з української мови, хімії та географії.

Результати ДПА з математики, біології, фізики та історії України є набагато гіршими. Що свідчить про недостатню підготовку учнів до ДПА  у формі ЗНО під час повторення програмового матеріалу за 10 клас та І семестр 11 класу.

 Переважна більшість учнів показала знання теоретичного мінімуму, володіння необхідним практичними навичками, знання державних стандартів.

     Вищий рівень якості навчальних досягнень учнів за середньошкільний під час підсумкової державної атестації у форматі зовнішнього незалежного оцінювання в учнів 11 класу, де   7- 12 балів отримали 42,5 % учнів при  успішності 61% .

 Але за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, які зараховані як результати державної підсумкової атестації, більша частина учнів виявили слабку підготовку з базових дисциплін.

Дуже низькі результати (1-3 бали) за наслідками ДПА  одержали: з фізики -1 учениця, Свита А..

Претендентом на  нагородження Золотою медаллю була лише одна учениця 11 класу (Гавриленко Д.), але одержавши результати ЗНО,  отримала срібну медаль «За досягнення у навчанні».

Якщо  переглянути  результати ЗНО по 8-ми предметам, які здавали учні 11 класу, то 7 учнів (9,7%) не подолали поріг.

предмет

Усього

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

 

Взяли участь

не подолали
поріг

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

  1. Українська мова та література

18

5,56

5,56

38,89

27,78

22,22

0.00

  1. Історія України

17

0.00

47.06

35.29

5.88

11.76

0.00

  1. Математика

12

16,67

33.33

33.33

8.33

8.33

0.00

  1. Фізика

3

66.67

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00

  1. Хімія

1

0.00

0.00

0.00

0.00

100

0.00

  1. Біологія

10

10.00

40.00

20.00

30.00

0.00

0.00

  1. Географія

7

0.00

28.57

28.57

28.57

14.29

0.00

  1. Англійська мова

4

25.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

 

Питання аналізу результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання в 11-х класах в 2016-2017 н. р., а також підготовки до наступної державної атестаційної кампанії повинно стати одним з головних для обговорення на засіданнях шкільних методичних об’єднань.

З метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 9 класу вимогам Державного стандарту з 01.06.2017 р. по 09.06.2017 р. була проведена державна підсумкова атестація в 9 класі  з української мови, математики та правознавства у письмовій формі в навчальному закладі  на свідоцтво про базову  середню освіту згідно затвердженого графіка.

      Матеріали для проведення державної підсумкової атестації добиралися вчителями основ наук, з яких проводиться державна підсумкова атестація. Атестаційні матеріали були затверджені в установленому порядку на засіданні педагогічної ради  20 квітня 2017 р. (протокол №4)

Результати державної підсумкової атестації оцінювалися відповідно до   діючих критеріїв щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію були складені графіки атестації та створені атестаційні комісії.

Графіки державної підсумкової атестації учнів 9 класу погоджено з управлінням освіти виконкому Новомосковської міської ради. Склад атестаційних комісій затверджено наказом по школі від 15 квітня № 41 та погоджено управлінням освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

Державну підсумкову атестацію проходило 26 випускників 9 класу. Всі учні 9 класу з’явились на державну підсумкову атестацію вчасно, згідно затверджених графіків.

Предмети та форма для проведення державних атестацій була обрана згідно   Положення про державну підсумкову атестацію.

Порушень у проведенні державної підсумкової атестації не виявлено.

Узагальнені результати державної підсумкової атестації подані в таблиці:

 

 

 

 

 

Предмет

 

 

 

Учнів за списком

Рівень навчальних досягнень учнів за рік

Результати ДПА

Розбіжність

(%) (+,-)

 

Учитель

Високий рівень

%

Достатній рівень

%

Середній рівень

%

Високий рівень

%

Достатній рівень

%

Середній рівень

%

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Укр. мова

26

2

8

11

42

13

50

5

19

9

35

12

46

+11

-7

-4

Грицай І.В.

Математ

26

4

15

12

46

10

39

4

15

12

46

10

39

0

0

0

Усенко І.С.

Правоз-во

26

3

19

17

58

6

23

6

23

13

50

7

27

+4

-8

+4

Білокриницька Т.І.

Результати державної підсумкової атестації свідчать про те, що дев’ятикласники виявили навчальні досягнення на середньому, достатньому і високому рівнях, якість навчальних досягнень становить 63%.

Відсоток якості навчальних досягнень учнів з української мови – 54%. Більшість учнів 9-го класу володіють навичками автоматичного грамотного письма, на практиці

вміють використовувати набуті знання.

Державну підсумкову атестацію з математики проходили 26 учнів. З них високий рівень виявили 4 учні (15%), достатній рівень – 12 учнів (46%), середній рівень -  10 учнів (39%). Відсоток якості становить 61%.   З англійської мови високий рівень виявили 3 учні (17%), достатній рівень – 6 учнів (33%), середній рівень -  9 учнів (50%). Відсоток якості становить 50%.

Державну підсумкову атестацію з правознавства проходили 26 учнів. З них високий рівень виявили 6 учнів (23%), достатній рівень – 13 учнів (50%), середній рівень -  7 учнів (27%). Відсоток якості становить 73%.  

Аналіз показав високий рівень навчальних досягнень з української мови та правознавства, що  не збігається з річним оцінюванням учнів. Розбіжність становить 11% і 4% відповідно. Причина розбіжності – відсутність системності у вивченні предмета окремими учнями протягом навчального року. Результати ДПА з математики збігаються з результатами річного оцінювання, оцінки коливаються в межах рівня навчальних досягнень: оцінки підтвердили – 7 учнів (27%); знизили – 13 учнів (50%), у межах одного рівня навчальних досягнень – 11 (42%); підвищили оцінки –  6 учнів (23%), у межах одного рівня навчальних досягнень – 2 (1%).

  В цілому, можна зробити висновок про те, що освітній рівень дев’ятикласників відповідає вимогам Державного стандарту.

 З метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-го класу вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів навчатися в основній школі, з 11.05.2017 р. по 18.05.17 р. в навчальному закладі була проведена державна підсумкова атестація в 4 класі з української мови, читання та математики.

Матеріали для проведення державної підсумкової атестації добиралися методичним об'єднанням учителів початкових класів НВК №1 та затверджувалися на засіданні педагогічної ради 20 квітня 2017 року.

Результати державної підсумкової атестації оцінювалися відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Завдання включали матеріал, що відображав вимоги до результатів навчання відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.

Результати державної підсумкової атестації показали, що 75% учнів 4-х класів засвоїли навчальний матеріал із зазначених вище предметів на достатньому і високому рівні. У дітей сформовані загально-навчальні уміння і навички та певні ключові компетентності. В цілому освітній рівень четвертокласників відповідає вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти і свідчить про готовність школярів до навчання в основній школі. Учні вміють працювати з тестами, добре справились з завданнями відкритого типу, в яких передбачено коротку письмову відповідь, продемонстрували уміння виконувати завдання творчого характеру.  

    клас

  учнів за       списками

кількість                    присутніх

предмет

рівень навчальних досягнень

вчитель

п. р.

с. р.

д. р.

в. р.

к-ть учнів

%

к-ть учнів

%

к-ть учнів

%

к-ть учнів

%

 

 

4-А

26

24

Укр. мова

0

0

6

25

13

54

5

21

Петранова Т.В.

26

23

Літ.читання

0

0

3

13

12

52

8

35

Петранова Т.В.

26

23

Математика

0

0

5

22

9

39

9

39

Петранова Т.В.

78

70

Разом

0

0

14

20

34

49

22

31

Петранова Т.В.

 

4-Б

23

22

Укр. мова

0

0

8

36

9

41

5

23

Стокалюк В.В.

23

22

Літ.читання

0

0

4

18

10

46

8

36

Стокалюк В.В.

23

22

Математика

0

0

8

36,5

6

27

8

36,5

Стокалюк В.В.

69

66

Разом

0

0

20

30

25

38

21

32

Стокалюк В.В.

4

138

136

Разом

0

0

34

25

59

43

43

32

 

 Аналіз виконання навчальних планів та програм виявив, що програми як в теоретичній, так і в практичній частині були виконані. По результатах перевірки видано наказ по школі.

 Протягом минулого навчального року проводились контрольні зрізи з різних предметів з метою виявлення рівня знань, виконання вимог програм – з української мови та математики у всіх класах. Результати було проаналізовано на засіданнях МО, узагальнені в наказах по школі.  

           У школі протягом декількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Ведеться сигнальний журнал, де класні керівники ведуть облік пропусків учнями уроків. Останнім часом в школі краще налагоджена система обліку пропусків уроків – класні керівники з’ясовують причини відсутності. У випадку пропусків надаються медичні довідки, письмові пояснення  або заяви від батьків, як того вимагає Інструкція обліку дітей шкільного віку. Медичні довідки зберігаються у медичної сестри, а заяви батьків – у класного керівника.

           Але були випадки великої кількості пропусків уроків учнем 10 класу Синяєвим С.  без поважної причини.  Мати була проінформовані класним керівником про відсутність сина на уроках.  Мати Синяєва С. не має  позитивного впливу на сина, не здійснює щоденного контролю за їх навчання та вихованням, тому пропуски періодично повторюються.

Всього пропущено учнями 1 – 11 класів 35512  уроків, в тому числі через хворобу – 26619  уроків або 75 % .

Із наведеного можна зробити висновки, що самі благополучні класи в питанні відвідування школи – 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б. Велика кількість пропущених уроків пропусків уроків не через хворобу – у 1-Б кл. (56%), 10 кл.(55%) та 11кл.(63%) класах. Над питанням відвідування школи учнями треба працювати щоденно, послідовно. Більше уваги треба приділяти роботі з батьками, виховувати їх відповідальність, повагу до Статуту школи.

Робота з педагогічними кадрами

На початок минулого навчального року школа була укомплектована педагогічними кадрами повністю.

На початок 2016-2017 н.р. прибули нові вчителі: молодий спеціаліст, вчителька початкових класів Стравоїд М.В.; вчитель початкових класів Нікітіна Т.А.; вчителька англійської мови Таран С.В. За сумісництвом працює вчитель фізики Токовенко В.М. Проте на початку навчального року вчителька початкових класів Стравоїд М.В., що спричинило ряд проблем, а в кінці навчального року -  вчитель математики Мацюра В.Г..  

Навчально-виховний процес здійснювали 25 педагогів, з яких мають вищу освіту – 24.

Якісний склад педагогічних кадрів був таким:

За віком

За педстажем

До 30 років включно

4

До 3 років

2

31-40 років

3

Від 3 до 10 років

4

41-50 років

5

Від 10 до 20 років

3

51-55 років

5

Більше 20 років

16

Понад 55 років

8

 

 

За категоріями

За званням

Спеціалістів вищої категорії

19

учителів-методистів

8

Спеціалістів І категорії

3

Старших вчителів

9

Спеціалістів ІІ категорії

1

Відмінників освіти України

3

Спеціалістів

2

 

 

Середній вік колективу

47 років

Організаційно-методична робота

 Згідно наказу по школі «Про організацію методичної роботи з педкадрами у   2016-2017 навчальному році» пріоритетними напрямками методичної роботи були:

-           Робота методичної ради, шкільних методичних об’єднань, динамічних творчих мікрогруп по визначенню показників, що характеризують соціальний розвиток особистості на різних вікових етапах; використанню інноваційних технологій навчання для стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів; впровадженню технологій продуктивного навчання, оволодіння методами життєвого проектування та самореалізації особистості з метою стимулювання креативності учнів, розвитку природного потенціалу, творчої обдарованості.;

-         Організація контрольно-аналітичної діяльності.

-         Вивчення та використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання.

-         Підвищення рівня педагогічної майстерності.

-         Створення умов до самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності.

-         Вивчення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності.

-         Використання різноманітних способів та організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів.

- Створення умов для підвищення психолого-педагогічної культури і професійної майстерності вчителя та оволодіння ним сучасним стилем педагогічного мислення та рефлексії, методами моніторингу навчальних досягнень, діагностики та корекції в умовах підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

-    Підвищення інтересу громадськості до проблем освіти.

    Створена на початку навчального року із числа досвідчених учителів методична рада працювала над реалізацією єдиної методичної проблеми школи «Розвиток аналітичних умінь та аналітичної культури вчителя – ефективний засіб підвищення навчально-виховного процесу» та виховною проблемою «Соціалізація особистості громадянського суспільства в контексті національно-патріотичного виховання».

З метою якісного забезпечення реалізації методичної та виховної проблеми була продовжена робота творчої групи. Протягом двох останніх років особлива увага приділялась національно-патріотичному вихованню при вивчення предметів, яке успішно впроваджувалось в начально-виховний процес через активні та інтерактивні форми і методи. Під час методичних тижнів вчителі Бичівник А.В., Стокалюк В.В., Баланенко В.І., Петранова Т.В., Грицай І.В., Пилипенко Л.Г., Білокриницька Т.І., Удод М.В., Казакова Г.А., Ямкова В.В., Таран С.В., Пшеничка В.В., Фурса В.М., Нікітіна Т.А. провели відкриті уроки та позакласні заняття з різних предметів. Вчителі продемонстрували високу майстерність у використанні інтерактивних технологій розвитку творчого потенціалу особистості в умовах креативної освіти.                                                                                                                                                                                                                        В організації і проведенні методичної роботи з педагогічними кадрами  допомагали  керівники  шкільних  методичних об’єднань Удод М.І., Пшеничка В.В., Бичівник А.В., які систематично проводили засідання методичних об’єднань, де обговорювали питання: організації, проведення та аналізу моніторингових досліджень якості навчальних досягнень учнів, контрольних зрізів знань з базових дисциплін, предметних та методичних тижнів, підготовки методичних матеріалів на міський вернісаж педагогічної майстерності «Педагогічні здобутки освітян Новомосковська»,  виконання комплексних програм, проблеми вдосконалення педагогічного процесу та підвищення педагогічної майстерності вчителів через використання сучасних педагогічних технологій.

Робота ШМО планувалась на основі результатів діагностичного анкетування вчителів і була адресною з врахуванням потреб й проблем кожного конкретного вчителя.

Практикувались такі форми роботи :

- індивідуальні (анкетування, атестація, доповідь, звіт, інформація, методична розробка, презентація проекту, портфоліо, самоаналіз, педагогічна скарбничка);

- групові (аналіз ситуацій, відкритий урок, взаємовідвідування уроків, динамічні групи, дебати, ділова гра, дискусія, методичні оперативки);

- колективні (бесіда, колективне обговорення, тренінг, методичний фестиваль, методична рада, звітна методично-оперативна нарада).                      

Завдяки плідній творчій діяльності переважної більшості учителів методичний кабінет щорічно поповнюється новими матеріалами:  розробками відкритих уроків та позакласних виховних заходів, матеріалами проведених предметних тижнів, атестаційними матеріалами, доповідями на засіданнях шкільних та міських методичних об’єднань, матеріалами, зібраними для участі в міському та обласному ярмарку педагогічних ідей і технологій.

Творчо і ефективно працювали шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів (кер. Бичівник А.В.), вчителів, що викладають предмети гуманітарного та природничо-математичного циклу (кер. Пшеничка В.В., Удод М.І.)., класних керівників (кер. Казакова Г.А.)

Дуже яскраво насичено пройшли предметні тижні:

·        Патріотичного виховання у січні;

·        Методичний тиждень вчителів початкової школи у лютому;

·        Тиждень Рідної мови у лютому;

·        Англійської мови у лютому;

·        Дитячої та юнацької книги у березні;

·        Класних керівників у квітні;

·        Екології посвячений Дню Землі та річниці аварії на Чорнобильській АС у квітні;

·        STEM – освіти у квітні;

·        Японської культури у квітні;

·        Європи у травні;

·        Безпеки дорожнього руху у травні.

    Плідною була робота вчителів Усенко І.С. та  Пилипенко Л.Г., їх учні зайняли призові місця у І етапі Всеукраїнському конкурсі захисту наукових робіт з математики та української мови й були учасниками ІІ, обласного етапу.

У листопаді – січні вчитель початкових класів Стокалюк В.В. приймала участь у конкурсі «Учитель року» у відповідній номінації та стали лауреатами обласного етапу.

                 Протягом семестру проводилась робота з вчителями всіх категорій в плані підвищення педагогічної майстерності. Пройшли курси підвищення кваліфікації при ДОІППО: директор НВК№1 Чорна Н.Й., вчителі початкових класів Бичівник А.В. і Нікітіна Т.А., вчитель фізики та інформатики Токовенко В.М., вчитель української мови та літератури Пилипенко Л.Г., вчитель російської мови та зарубіжної літератури Пшеничка В.В.. Під час весняних канікул вчителі початкових класів Переверзова Ю.А., Петранова Т.В. і Фурса В.М. були активними слухачами тренінгових курсів з основ здоров’я. Вчитель біології Ведмідь Ю.А. та вчитель початкових класів Стокалюк В.В. підвищили свою майстерність на курсах «Intel». Казакова Г.А., Вершиніна І.В., Ямкова В.В., Таран С.В., Усенко І.С. протягом семестру були на однодневних семінарах-тренінгах в  ДОІППО з певних тем.

                 На початку червня вчителі  початкових класів Бичівник А.В., Переверзова Ю.А. та Стокалюк В.В. були учасниками триденного семінару-тренінгу «Розвиток цілісного мислення молодших школярів на уроках еколого-етичного курсу «Світ краси» з гуманно-особистісним підходом вчителів початкових класів».

                Пилипенко Л.Г. та Усенко І.С. в червні брали участь у Всеукраїнському конкурсі сучасних освітян «Умію вчити» та отримали диплом переможця.

             Вчителі Стокалюк В.В., Бичівник А.В. та Усенко І.С. зараз приймають участь у конкурсі Вчитель-новатор.

 

Протягом 2016-2017 навчального року в науково-методичних фахових журналах та в учительському журналі on-line опубліковано 23 роботи:

·        Вершиніна І.В. – 4;

·        Усенко І.С. – 4;

·        Грицай І.В. – 3;

·        Казакова Г.А. – 3;

·        Бичівник А.В. – 2;

·        Петранова Т.В. – 1;

·        Пилипенко Л.Г. – 1;

·        Пшеничка В.В. – 1;

·        Пилипенко Л.Г., Усенко І.С. – 2;

·        Вершиніна І.В., Удод М.І. – 1;

·        Вершиніна І.В., Нестеренко Т.В. – 1.

Учителями в практичній діяльності  проводилась системна робота по виробленню в учнів самостійності в навчанні, формуванню громадянських навиків, соціальної позиції через розвиток учнівського самоврядування.

Налагоджено систему самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, практикуються самозвіти вчителів по роботі над обраною для поглибленого вивчення проблемною темою.  

   Стимулюючу функцію виконала методична робота під час чергової атестації педагогічних працівників.

Успішно пройшли атестацію: Чорна Наталія Йосипівна, директор НВК №1, вчитель російської мови та зарубіжної літератури – підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист»; Казакова Галина Анатоліївна, заступник директора з ВР, учитель української мови та літератури – підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та отримала педагогічне звання «учитель-методист»; Баланенко Вікторія Іванівна, учитель початкових класів – підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»; Грицай Ірина Вікторівна, учитель української мови та літератури - підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист», а як керівнику хореографічного гуртка присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист»; Усенко Ірина Сергіївна, учитель математики та інформатики підвищила кваліфікаційну категорію: «спеціаліст І категорії».

Взагалі в методичні роботі школи приділялась значна увага впровадженню нових педагогічних технологій. Серед найпопулярніших серед учителів можна перелічити такі форми роботи з учнями: групова і парна робота, ділова гра, метод проектів, дискусія та інші.

В організації і провадженні методичної роботи  в школі намагалась враховувати проблеми кожного вчителя, виявлених при діагностуванні, аналізі відвіданих уроків, в ході співбесід.